خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

پارسی ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ

  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺨﺖ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪﻥ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺭﻭﯼ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻤﺘﺮ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺧﺪﺍ، ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ‏( ﺩﻧﯿﺎ‏) ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻭﻟﯽ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻻﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﻮﺷﺎﮎ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻟﯽ ... ، ﻟﻐﺎﯾﺖ ... ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ ...
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺭﺍﺳﺘﺎ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺁﺯﻣﻮﻥ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎﺭﯼ ﺭﺳﺎﻧﯽ
  ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ، ﭘﺮﻫﯿﺰ


  این مطلب تا کنون 13 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : ﮔﻮﯾﯿﻢ ,
  پارسی ﺭﺍ ﭘﺎﺱ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر